Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2021.

Σχετική Ανάρτηση

Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023

Συνημμένο/α Αρχεία Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Λήψεις Εγκύκλιος Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 29 Νοεμβρίου 2022 1:36 ΜΜ 46 Οδηγίες Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης 29 Νοεμβρίου 2022