Εργαστήριο Πληροφορικής

Στο χώρο του σχολείου μας λειτουργεί αίθουσα πληροφορικής εξοπλισμένη με 15 σταθερούς σταθμούς εργασίας και 2 φορητούς. Επιπλέον για τις ανάγκες των μαθημάτων διατίθενται περιφερειακές συσκευές, όπως εκτυπωτής, σκάνερ και βιντεοπροβολέας.

Ομάδα μαθητών του σχολείου μας πρώτευσε τα προηγούμενα χρόνια σε διαγωνισμούς ρομποτικής.