Νέα λειτουργικότητα του ΠΣ myschool για την ηλεκτρονική ενημέρωση για τη βαθμολογία μαθητών/ριών

Γνωστοποίηση της νέας λειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος myschool για την ηλεκτρονική ενημέρωση για τη βαθμολογία μαθητών/ριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, ή των γονέων/κηδεμόνων ή εχόντων/ουσών τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια αυτών.

e_Parents_Egyklio_2024.pdf

×

Σχετική Ανάρτηση

Δειγματική Διδασκαλία στο Θεώρημα Bolzano 6 Δεκεμβρίου 2023Δειγματική Διδασκαλία στο Θεώρημα Bolzano 6 Δεκεμβρίου 2023

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του 5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης και του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, μια «διαφορετική» διδασκαλία, από το