Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024

Εξεταστικά-κέντρα-ειδικών-μαθημάτων-έτους-2024.pdf

×

Σχετική Ανάρτηση

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024

Τα παρακάτω συνημμένα, πρέπει να τα προσκομίσουν στο σχολείο, ΜΟΝΟΝ όσοι κηδεμόνες δεν τα προσκόμισαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Σχετική Ανακοίνωση: Έντυπα Εγγραφής Σχολικό Έτος 2023-2024  Συνημμένο/α Αρχεία Αρχείο Περιγραφή